Ženy nakupujú viac darčekov pre svojich blízkych

Či už sa blížia Vianoce, narodeniny, meniny či iné príležitosti na obdarovanie našich blízkych, naskytá sa otázka, koľko darčekov a komu kúpiť, aby sme urobili radosť. Určite sa zhodneme na tom, že nie každý si môže dovoliť nakupovať bez rozmýšľania darčeky od výmyslu sveta.
dáreček v rukou
Väčšinou nám v tom bráni finančná situácia, pretože chtiac nechtiac, treba si určiť nejaký rozumný limit na to, koľko chceme na darčeky minúť. Ak by sme ale mali porovnať nakupovanie darčekov mužov a žien, vyjde nám, že ženy nakupujú a minú na darčeky oveľa viac ako muži. Každý chlap si asi hneď pomyslí, že „veď je to jasné, ženy sú od prírody nákupné maniačky a nákupy a pohyb v obchodoch si naplno a rady užívajú.“ Nie je to ale celkom tak, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Prečo teda ženy nakupujú viacej darčekov v porovnaní s ich mužskými polovičkami?
oslava vánoc
Odpovedí a možností je viacero:
· Ženy sú podľa psychológov štedrejšie ako muži a majú väčšiu potrebu obdarúvať svojich blízkych.
· Ženy mávajú viacej sociálnych kontaktov a priateľstiev, z čoho vyplýva, že keď ich chcú obdarovať, musia nakupovať viac ako muži.
· Ženy často konajú na základe emócií, preto rady obdarúvajú i ľudí, ktorí nie sú v ich príbuzenskom vzťahu, teda napríklad kamarátky, deti kamarátok a podobne.
· V manželstvách býva spravidla uzatvorená dohoda, kedy sa ženy po dohode s partnerom majú postarať o nákup darčekov pre ostatných členov rodiny (deti, svokrovcov, rodičov, súrodencov…).
· Ak sa partneri dohodnú na darčekoch, ktoré si navzájom kúpia, ženy okrem „dohodnutého darčeka“ kúpia svojmu partnerovi ešte ďalšie „prekvapenia“. Horšie je, ak to isté očakávajú aj od partnera, čo on nemusí vždy pochopiť.

Darovať a prijímať darčeky je vždy príjemné a aj by malo byť. Nemalo by to robiť radosť len tomu, kto darček dostane, ale pohľad na radosť z darčeka by mal tešiť aj toho, kto obdarúva. Darček by mal teda robiť radosť obojstranne. Nezáleží na počte darčekov, ale hlavne na tom, že sú darované zo srdca a s dobrým úmyslom.