Spoločnosť s ručením obmedzeným – jej zakladanie a vznik

Ešte predtým než sa rozhodnete začať podnikať, by ste si mali dobre premyslieť v akej oblasti budete vykonávať podnikateľskú činnosť. Keď už budete mat zvolený predmet podnikania vašej spoločnosti, môžete prejsť na ďalšie dôležité kroky, sprevádzajúce založenie a vznik s.r.o. Jedným z nich je výber správneho obchodného mena, ktoré by malo byť primerané k podnikateľskej činnosti, jedinečné, aby si ho spotrebitelia zapamätali a nezameniteľné s ostatnými konkurenčnými spoločnosťami. V názve je taktiež potrebné uvádzať aj skratku s.r.o. alebo dlhú verziu – spoločnosť s ručením obmedzeným. Okrem vhodne zvoleného názvu je nesmierne významné aj miesto, kde sa bude spoločnosť nachádzať a sídliť, a to nie len zo strategického hľadiska, ale pretože jej adresu je nevyhnutné zapísať do Obchodného registra.

Porada spoločníkov

Po výbere podnikateľskej oblasti, obchodného mena a sídla spoločnosti sa môžete presunúť k výberu spoločníkov, o ktorých by ste mali taktiež dôkladne porozmýšľať a nepúšťať sa bezhlavo do podnikania s hocikým. Zo spoločníkov je neskôr potrebné určiť aj konateľa, prípadne konateľov, ktorých úlohou bude vystupovať v mene firmy a riadiť ju. Ak ste si istý o tom, kto budú vaši spoločníci, prechádza sa k dohode o peňažných alebo nepeňažných vkladoch, ktoré je povinný každý zo spoločníkov vložiť do spoločnosti. Ku kontrolovaniu zaobchádzania a platenia vkladov by ste si mali určiť Správcu dane, ktorý bude zapisovať všetky potrebné informácie týkajúce sa jednotlivých vkladov. Podľa počtu spoločníkov sú zákonom vymedzené sumy najmenšieho možného vkladu, aký môže jeden spoločník zaplatiť. Táto suma predstavuje 750 eur na jedného spoločníka, avšak pri podnikaní a zakladaní spoločnosti iba jedným človekom – zakladateľom, je tento jednotlivec povinný zaplatiť celkovú výšku základného imania, ktorá je 5000 eur.

Vypĺňanie spoločenskej zmluvy

Nadväzujúcim krokom na predošlé rozhodnutia a výbery by malo byť vyplnenie všetkých potrebných dokumentov. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným sa za najvýznamnejší dokument považuje Zakladateľská listina, ktorá sa používa pri podnikaní a zakladaní firmy jednou osobou – zakladateľom, alebo Spoločenská zmluva, ktorá sa spisuje pri podnikaní viacerých ľudí – spoločníkov. Tieto dokumenty by mali obsahovať všetky nevyhnutné informácie o budúcej podnikateľskej činnosti, spoločníkoch, konateľoch, vkladoch, základnom imaní a ďalšie údaje. Potom ako máte vyplnenú Zakladateľskú listinu, či Spoločenskú zmluvu, ohlasujete firmu na Živnostenskom úrade. Následne si vyžiadate potvrdenie od Sociálnej poisťovne, ktoré bude potvrdzovať, či spoločníci majú dlhy alebo exekúcie a rovnako aj potvrdenie od Správcu dane o tom, že všetko ohľadom daní je v poriadku. Keď už máte splnené všetky potvrdenia, spoločnosť sa zapíše do Obchodného registra a po dátume zápisu sa považuje za oficiálne vzniknutú. Aj po vzniku vás však čakajú ešte nejaké povinnosti, napríklad založenie elektronickej schránky a registrácia na Daňovom úrade.