Kniha – súčasť kultúry

Na medzinárodných knižných veľtrhoch človek vidí množstvo najrozličnejších kníh. Rozličných žánrov ale aj prevedení. Až pri tomto porovnaní si človek plne uvedomí priamu prepojenosť knihy s tou ktorou kultúrou.

knížka

Aj naše knihy sú súčasťou kultúrneho dedičstva-
Prekrásne väzby a ešte krajšie ilustrácie dotvárajú knihu ako celok. Knihu, ako umelecké dielo. Ak sa snúbi ilustrácia s obsahom, vznikne nádherný umelecký zážitok.

Aj vy si presne pamätáte na obrázky v knihách ?
Dieťa, keď prezerá detskú knihu nevníma ešte fakt, že je tam napísaný text.

  • S úplnou istotou ale vie, kde sú aké obrázky a až následne k ním sa viaže v detskej hlávke text.
  • Presne zarecituje básničku, ktorá k obrázku patrí.
  • Presne porozpráva tú časť rozprávky, ktorá sa viaže k ilustrácii.

Detské knihy vždy boli a aj sú prenádherne ilustrované. Snažia sa všemožne vytvoriť dobrý základ pre budúci vzťah dieťatka ku knihe. Milujem knihu „Môj macík“, Rokmi ohlodané okraje knihy a nádherné ilustrácie ostanú navždy späté s detstvom. Je zvláštne, že aj s detstvom mojej mamy. Aj s detstvom mojím a aj s detstvom mojich detí. Sú súčasťou našej kultúry desiatky rokov.
Niet hádam hodnotnejších diel v našej literatúre takých, ktoré by naprieč generáciami zasiahli väčšinu populácie u nás.

kniha

Iste sú aj hodnotné diela pre dospievajúcich a dospelých. Množstvo čitateľov kníh ale s vekom žiaľ ubúda. Mnoho ľudí si pamätá iba tie detské knihy. Ak by ste sa ľudí na ulici opýtali, ktorá kniha v ich živote bola najviac čítanou- určite by to bola kniha rozprávková. U niektorých možno biblia- kniha kníh. Ale so hlboko presvedčená že prvé miesto by obsadila detská kniha.
Chráňme si toto naše kultúrne dedičstvo. Je rokmi overené a je naše. Nevnášajme silou mocou do našej tvorby prvky „amerikanizmu“. Nikto nepochybuje o tom,že aj tam vznikli krásne postavičky typu Mickey Mousa, ale na nášho macíka predsa len v tých našich srdciach nemá.