Kancelárske budovy budúcnosti

Životný cyklus budovy

Každá budova má svoj vlastný životný cyklus, ktorý sa začína vytvorením plánov na jej výstavbu, pokračuje realizáciou stavby a zariadením, postupným prispôsobovaním podľa aktuálnych požiadaviek, až po jej smrť demoláciou. Návrhy budov musia už dnes prihliadať na všetky štádiá, ktorými budova časom prejde.
Zásadným rozdielom je odstúpenie od pevných, nemenných systémov, ktoré spolu nekomunikujú. Pri plánovaní a konštruovaní sú vítané konštrukcie, ktoré môžeme ľahko odstrániť, pozmeniť alebo rozšíriť, spájajú moderné technológie, sú pripravené na doplnkové aplikácie nových štruktúr.

projekt

Open-office nie je pre všetkých

Americký štýl otvorených priestorov, v ktorých pracuje celé oddelenie, niekoľko oddelení alebo dokonca takmer celá firma, je už dávno prežitkom. Napodobňovanie tohto modelu všade, kde je na to priestor, bolo donedávna častým javom. Prieskumy efektivity zamestnancov však hovoria zrozumiteľnou rečou, tu je rebríček zostavený podľa výsledkov jedného z nich:

  • Súkromná kancelária
  • Zdieľaná kancelária
  • Pracovisko so strednými priehradkami
  • Pracovisko s vysokými priehradkami
  • Pracovný stôl nechránený priehradkou
  • Pracovisko s nízkymi priehradkami a pre veľa ľudí

Nie je pochýb, že open-office môže byť prínosom pre miesta, kde je nevyhnutná vysoká miera spolupráce a zlepšenie tímovej práce. Záplava stolov však v skutočnosti nie je vhodným prostredím pre koncentráciu alebo komunikáciu.

plány

Každej potrebe sa dá vyhovieť

Moderné konštrukcie použité na vytvorenie súkromia musia byť hlavne rýchlo realizovateľné a je výhodou, ak je možné ich demontovať a použiť znova. Nové smesy materiálov a technológie, https://lmmont.sk/sklenene-realizacie/specialne-skla/protipoziarne-skla/ používané pri moderných konštrukciách, prinášajú výhody, pri ktorých doteraz používané systémy pôsobia naozaj ťažkopádne.
Najčastejšími požiadavkami pri výbere najvhodnejšieho kandidáta sú ich mechanické vlastnosti (tvrdosť, pevnosť, odolnosť voči tlaku, ťahu, teplote, nepriepustnosť, nepriestrelnosť a podobne), dizajnová a finančná stránka. Pre moderných konštruktérov nie je problém vyhovieť žiadnej, ani tej nešpecifickejšie požiadavke zadávateľa objednávky.