Viete, čo je register partnerov verejného sektora?

Čo je register partnerov verejného sektora a na čo sa používa? Kto musí byť zapísaný v tomto registri partnerov verejného sektora a kto je konečným užívateľom množstva výhod? Nehovorte mi, že ste o tomto registri partnerov ešte nič nepočuli a nie ste v ňom zapísaný. Viete, čo všetko vám hrozí a aké sankcie môžete dostať, ak v tomto registri partnerov verejného sektora nie ste ešte stále doteraz zapísaný? Aké údaje sa do tohto registra naozaj musia zapísať? Odpoviem vám veľmi jednoducho.

lawyer-client

Do registra partnerov verejného sektora musia byť zapísané všetky spoločnosti a právnické osoby, ktoré konajú a obchodujú v mene spoločnosti. Do registra sa zapisujú osobné údaje právnických osôb, ako je meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, adresa trvalého či iného pobytu, štátna príslušnosť a typ a číslo dokladu totožnosti. Zdá sa vám to naozaj jednoduché? Áno, aj je. Nechápem len, pre čo ešte nie ste zapísaný v tomto registri partnerov verejného sektora. Môžete dostať pokutu vo výške tritisíctristodesať eur, čo rozhodne nie je málo. Zápis prebieha buď elektronicky alebo v listinnej podobe. Ak nechcete využiť tieto možnosti, zápis je možné vykonať pomocou príslušného formulára, ktorý je zverejnený na oficiálnej internetovej webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pomocou neho to raz dva zvládnete. Ak sa zapíšete do registra partnerov verejného sektora, získate množstvo výhod. Kto je konečným užívateľom výhod? Je to osoba, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora a aj v Obchodnom registri.

p6

Môžete čerpať prostriedky z eurofondov a vykonávať a realizovať rôzne projekty vo vašej firme. Je to skvelý pomocník na získanie finančných možností na realizáciu. Zapíšte sa do registra partnerov verejného sektora ešte práve teraz a možno vám bude sankcia za nezapísanie sa do registra partnerov verejného sektora odpustená. A navyše získate množstvo výhod. Tak šup šup a zapíšte sa do registra partnerov verejného sektora hneď teraz v tejto chvíli.