Nezaťažujte prírodu

Budeme mať údajne klímu Talianska. Zmenia sa rastliny voľne rastúce v prírode, ubudnú rieky a pramene stratia terajšiu výdatnosť.
Keď sa pozrieme na Slovensko dnes- je nádherne zelené, členité a rôznorodé.

motýli

  • Dokážeme toto uchovať pre ďalšie generácie ?
  • Čo môžeme pre to urobiť ?

Ak si myslíme, že hlavný vplyv na celkovú klímu a prírodu majú najväčšie svetové krajiny, tak určite máme pravdu. Zoberme sme Indiu, Čínu- počet ľudí tam žijúci je podstatne väčší ako u nás.

  • Máme teda sedieť so založenými rukami ?

To rozhodne nie. Aj obrovská rieka vznikne predsa spojením malých pramienkov vody. Aj veľká zmena môže teda nastať spojením drobných krokov miliónov domácnosti –

Čo teda robiť ?

  • Separujme odpad a to čo prírode patrí, jej vráťme. Kompostujme a vracajme živiny do zeme, odkiaľ sme ich vzali. Všimli ste si koľko takéhoto využiteľného odpadu vyprodukuje vaša rodina ?
  • Nekupujme veci zbytočne balené. Dnes sa predsa dá kúpiť množstvo produktov tak, že si donesieme svoju nádobu, do ktorej nám nasypú napríklad prášok na pranie, alebo nalejú aviváž. Aj mlieko si vieme doniesť v krčahu a nie kupovať v škatuliach. Chce to len zvyknúť si na to.
  • Spotrebujme menej vecí- menej sa ich bude musieť vyrobiť, menej sa spotrebuje elektrickej energie, menej bude treba energie vyrobiť
  • Dajme zelenú fotovoltike.
  • Produkujme nižšou spotrebou menej odpadu. Kupujme si kvalitné tovary, ktoré dlhšie vydržia a po skončení ich životnosti ich dávajme do zberných dvorov dúfajúc, že ich nevyvezú do Afriky, ale že ich naozaj recyklujú a zlikvidujú v súlade splatnou legislatívou.
  • Nekupujme výrobky firiem, ktoré sú spojené s ekologickými škandálmi a ktoré vyrábajú výrobky v tretích krajín so strašným dopadom na tamojšie životné prostredie
  • Nekupujme výrobky s palmovým olejom- berieme tak miesto pre život orangutánov.

kapka
Že sú to len opice ? Potom to budú len ľudia ?
Nad nami všetkými iba všemocná chuť peňazí !