Na trhu sa predávajú aj firmy

Na súčasnom trhu sa obchoduje so všeličím. A k dostaniu sú aj firmy na predaj, čo je dobrá správa pre viacerých podnikateľov. Ideálne pre tých, ktorí chcú naštartovať svoje obchodné aktivity ihneď a nechcú alebo skôr nemôžu strácať čas pri zakladaní novej firmy.

Firma sa založí tým, že sa právoplatne zapíše do Obchodného registra (OR SR). Tým to ale nekončí, mala by sa takisto zaregistrovať pre DPH a na živnostenský úrad.

  • Mala by byť zapísaná v OR SR, mala by mať pridelené živnostenské opatrenia a byť zaregistrovaným platiteľom DPH.

Podnikateľ, prenosný počitač

Sú to úkony, ktoré pri zakladaní firmy zaberú veľa času a takisto úradných záležitostí. Byrokracia strieda náročnú administratívu, čas beží a príležitosti zatiaľ môžu nádejnému podnikateľovi „unikať cez prsty“. V niektorých prípadoch je totiž čas skutočne dôležitým faktorom úspechu. A vždy je určite rýchlejšie nejakú firmu kúpiť ako ju zakladať.

Najčastejšie je na trhu s firmami záujem všeobecne o obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným(s.r.o.). O „eseročky“, ktoré sa predajú relatívne jednoducho tým, že sa na kupujúceho prepíše ich obchodný podiel. Zmena vlastníka/spoločníka/konateľa ako aj iné uskutočnené zmeny sa potom nahlásia všetkým zodpovedajúcim inštitúciám.

Projekt, plán

Ak má podnikateľ záujem si nejakú firmu kúpiť, aj v tomto prípade sa stretne s rôznymi možnosťami. Dali by sa však v stručnosti rozdeliť na obchodné spoločnosti s históriou a na čerstvo založené ready – made s.r.o.

Čo sú to ready – made s.r.o.?

Novozaložené (alebo predzaložené) spoločnosti s ručeným obmedzeným, ktoré sa založili z príčiny, aby sa predávali klientom. Klientom, ktorí sa chcú vyhnúť zdĺhavému zakladaniu novej firmy a chcú radšej investovať do kúpy „pripravenej“ obchodnej spoločnosti, ktorej obchodný podiel sa prepíše na záujemcu.

  • Ready – made s.r.o. sú zapísané v Obchodnom registri, majú pridelených niekoľko najčastejších živností a sú zaregistrovaným platcom DPH.