Každý správny Kresťan oslavuje pohanské sviatky

Posledné roky tak ako je naša krajina súčasťou západu sa čoraz viac začína aj v našich obchodoch a komerčných médiach objavovať pojem Halloween. Nechceme tu rozpitvávať či si viac vážite svojich blízkych ktorý tu niesu a pôjdete si ich uctiť na cintorín. Alebo sa radšej budete prezliekať do väčšinou trápnych kostýmov a v alkoholovom opojení sa zabávať. Je to na každého svedomí ako sa k tomu postaví. Ale čo vlastne viete o tomto fenoméne osláv?Ježibaba na metle.jpg
 
História tohto sviatku totiž nie je Americká ale Európska. Áno počúvate správne. Halloween je pomenovanie pre predvečer veľmi významného sviatku Samhain. Ten oslavovali Kelti. Lepšie povedané Kelti žijúci na Britských ostrovoch. Tento sviatok je teda jediným čo prežil inváziu kresťanskej kultúry a zachoval sa tak vo väčšom rozsahu až dodnes. Z duchovného hľadiska sa jednalo o to že aj keď to bol pôvodne pohanský sviatok, kde rôzne nadprirodzené sily počas osláv tohto sviatku mali pôsobiť na svet živých. Oslavovali ho aj príslušníci kresťanskej cirkvi. Ako tak plynula doba, tak  postupne začala ubúdať iba duchovná stránka osláv a začala nadobúdať skôr ten zábavný. Tento typ osláv sa najskôr začal odohrávať jav Severnom Anglicku, Írsku či Škótsku.Halloween-ska tekvica.png Postupom času ako prebiehalo sťahovanie národov do nového sveta, nenastalo len splynutie s miestnou kultúrou ale aj jej obohatenie. A vy už do zaistia tušíte čo si zo sebou asi tak novo usadlíci priniesli. Ak ste typovali Samhain, vlastne sa tu bavíme o Halloweene. Typovali ste správne. Začiatok oslavovania sviatku sa datuje pomedzi roky 1845 – 1846. A postupne sa z neho stala celoštátna udalosť.  V súčasnosti dnes ľudia poznajú skôr karnevalovú časť osláv a nezamýšľajú sa nad tým ako vznikol a prečo vlastne vznikol. Väčšina ľudí ho totiž ešte stále považuje za Americký sviatok zneuctenia nebožtíkov ale ako samy vidíte, opak je pravdou. Hoci ako sme na začiatku spomínali. Mŕtvi sa istotne nemajú radosť že sa dnešná mládež iba zabáva a opíja bez akejkoľvek úcty predkom.