Všetko, čo by ste mali vedieť o Lige proti rakovine

Kto to vlastne je?
Občianske združenie, ktoré vzniklo pred vyše dvadsiatimi piatimi rokmi, teda 19. januára 1990. Sú registrovaný ako nezávislá charitatívna nezisková organizácia.Ich cieľom je pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám, či blízkym. Nepretržite pracujú na svojich psychosociálnych projektoch, ktoré rozširujú ďalej. Rovnako tak finančne podporujú aj projekty iných spoločností s rovnakou myšlienkou. Snažia sa informovať širokú skupinu obyvateľov o prevencií rakoviny, prípadne ju zachytiť v počiatku. Podporujú finančne aj zdravotnícke inštitúcie, ktoré za ich peniaze, či už nakupujú drobné a dennodenne potrebné prístroje na skvalitnenie života onkologických pacientov. Myslia aj na podporu výskumu liečby rakoviny.

narcis

Deň narcisov
Liga proti rakovine každoročne usporadúva zbierku, ktorá sa nazýva Deň narcisov. Istotne túto zbierku poznáte, keďže je u nás asi najznámejšia. Je to každoročná zbierka, pri ktorej si zakúpite ľubovoľnou sumou malý umelý kvietok – narcis a pripnete si ho na odev. Tým ukážete ľuďom, že vám táto otázka nie je ľahostajná. Ako som už vyššie spomínala podporujú veľa vecí, čo sa týka rakoviny. A taktiež aj podporujú pacientov.
Ak im aj tak neveríte, môžete si pozrieť na ich stránke rozdelenie z výnosu zbierky Dňa narcisov.

Chcete im pomôcť?
Nemusíte len finančne alebo cez 2% z daní, ak si trúfate môžete im pomôcť vy osobne. Dobrovoľníctvo si môžete vyskúšať či už v centre pomoci, ako dobrovoľník pri zbierke alebo pri relaxačných pobytoch pre onkologických pacientoch.

tým

Ako pomáhajú onkologickým pacientom?
Usporadúvajú a zabezpečujú rôzne relaxačné pobyty. Zabezpečujú aj takzvané „Rodinné týždňovky“ kedy môžu deti spolu s onkologicky chorým/i rodičom/rodičmi stráviť spoločné chvíle. Usporadúvajú detské tábory, či iné výlety. Celkom zaujímavým projektom je OnkOlympiáda, kedy si môžu onkologický pacienti medzi sebou zasúťažiť v rôznych športových disciplínach.