Bizarná mytológia

Grécka mytológiazohráva veľkú úlohu v starovekom svete. Tieto príbehy sa nespisovali, predávali sa ústne a práve vďaka tomu sa otvárala cesta k rôznym podaniam. Rímska kultúra neskôr ťažila svoje inšpirácie hlavne z nich, tak ako sa stali základnou ideou neskorších umelcov a ich symbolické zobrazovanie.
Bohovianeboli dokonalí, svoje vlastnosti mali odvodené z ľudských. Neboli ani všemocní, ich životy, tak ako aj životy smrteľníkov a iných bájnych tvorov, riadil hlavne osud. Určité pasáže sú skutočne neuveriteľne jedinečné.

socha
 
Otcovražda
Začneme hneď na začiatku- pri zrodení prvých titánov a bohov. Titán Kronos sa rozhodol svojho otca Urana zosadiť a prizval si k tomu svoje sestry a bratov. Úspešne sa im to podarilo a na znak moci boli Uranovi uťaté genitálie. Rozpráva sa o tom, že práve z jeho krvi vznikli bohyne hnevu alebo bohyňa lásky Afrodita.
Kronovi dlho toto šťastie netrvalo. Po tom, čo mu Rhea porodila deti, známych olympských bohov, bolo mu predpovedané, že zahynie rovnakou smrťou, ako jeho otec. Zo strachu požral všetky svoje deti. Až na Dia! Ten sa za súrodencov pomstil a Krona skolil tak, ako proroctvo vravelo.

suvenýr
 
Vábenie Lédy
Zeus určite nebol ten najmorálnejší z bohov. Bol to boh, ktorý zodpovedal veľkou mocou, múdrosťou, aj za životy bohov a tiež smrteľníkov, dokonca počasia. Jeho temnejšia stránka sa zobrazuje hlavne pri vzťahu k ženám. Aj keď bol sám ženatý, rád sa nimi obklopoval. Jednou z nich bola aj krásna Léda. Keďže sa mu nedarilo ju zviesť, premenil sa na labuť a neskôr mu porodila dve deti.
 
Narodenie Dionýza
Všetci dobre poznáme boha vína Dionýza, ale okrem jeho života a atribútov, je jeho narodenie mimoriadne originálne. Po tom, čo Zeus zviedol Semele, vystatoval sa pred ňou až omylom podpálil palác bleskom. Semele od strachu dieťa predčasne porodila, sama tam zahynula a Zeus si syna všil do stehna, kde ho donosil. Dionýzos, inak aj dvakrát narodený, existenciou prekážal najmä Hére, manželke Dia. Neskryl sa však pred ňou dostatočne, Hérin hnev ho postihol v podobe šialenstva.
 
Zrod Atény
Aténa bola bohyňou racionálnej vojny a múdrosti. Svoj rozum zdedila hlavne po matke. Volala sa Metis, matka múdrosti. Keď sa Zeus dopočul o proroctve, že dieťa, ktoré Metis počne ho prekoná svojou rozvahou a silou, okamžite Metis prehltol. Dia nasledujúce dni trápili ukrutné bolesti hlavy. Požiadal Hefaista, boha kováčstva, aby mu hlavu rozbil. Tak sa stalo a na svet prišla Aténa v plnej zlatej zbroji, ako najmilšia dcéra Dia.

bůh
 
Nenásytný Erysichton
Keď sa pozrieme na smrteľníkov, vieme, že sa bohov neoplatí moc hnevať. Erysichton bol človek veľmi bohatý a lakomý. Svoju pozornosť nevenoval kultu, ani uctievaniu, dokonca vyťal posvätný háj pre svoje vlastné účely. To nahnevalo bohyňu Demeter, ako bohyňu zemskej plodnosti, a uvalila na neho kliatbu. Erysichton bol taký nenásytný, že bol schopný zjesť čokoľvek. Jeho príbeh sa končí tým, že umiera v chudobe jediac svoje vlastné mäso.

Bizarná mytológia

Grécka mytológiazohráva veľkú úlohu v starovekom svete. Tieto príbehy sa nespisovali, predávali sa ústne a práve vďaka tomu sa otvárala cesta k rôznym podaniam. Rímska kultúra neskôr ťažila svoje inšpirácie hlavne z nich, tak ako sa stali základnou ideou neskorších umelcov a ich symbolické zobrazovanie.
Bohovianeboli dokonalí, svoje vlastnosti mali odvodené z ľudských. Neboli ani všemocní, ich životy, tak ako aj životy smrteľníkov a iných bájnych tvorov, riadil hlavne osud. Určité pasáže sú skutočne neuveriteľne jedinečné.

socha
 
Otcovražda
Začneme hneď na začiatku- pri zrodení prvých titánov a bohov. Titán Kronos sa rozhodol svojho otca Urana zosadiť a prizval si k tomu svoje sestry a bratov. Úspešne sa im to podarilo a na znak moci boli Uranovi uťaté genitálie. Rozpráva sa o tom, že práve z jeho krvi vznikli bohyne hnevu alebo bohyňa lásky Afrodita.
Kronovi dlho toto šťastie netrvalo. Po tom, čo mu Rhea porodila deti, známych olympských bohov, bolo mu predpovedané, že zahynie rovnakou smrťou, ako jeho otec. Zo strachu požral všetky svoje deti. Až na Dia! Ten sa za súrodencov pomstil a Krona skolil tak, ako proroctvo vravelo.

suvenýr
 
Vábenie Lédy
Zeus určite nebol ten najmorálnejší z bohov. Bol to boh, ktorý zodpovedal veľkou mocou, múdrosťou, aj za životy bohov a tiež smrteľníkov, dokonca počasia. Jeho temnejšia stránka sa zobrazuje hlavne pri vzťahu k ženám. Aj keď bol sám ženatý, rád sa nimi obklopoval. Jednou z nich bola aj krásna Léda. Keďže sa mu nedarilo ju zviesť, premenil sa na labuť a neskôr mu porodila dve deti.
 
Narodenie Dionýza
Všetci dobre poznáme boha vína Dionýza, ale okrem jeho života a atribútov, je jeho narodenie mimoriadne originálne. Po tom, čo Zeus zviedol Semele, vystatoval sa pred ňou až omylom podpálil palác bleskom. Semele od strachu dieťa predčasne porodila, sama tam zahynula a Zeus si syna všil do stehna, kde ho donosil. Dionýzos, inak aj dvakrát narodený, existenciou prekážal najmä Hére, manželke Dia. Neskryl sa však pred ňou dostatočne, Hérin hnev ho postihol v podobe šialenstva.
 
Zrod Atény
Aténa bola bohyňou racionálnej vojny a múdrosti. Svoj rozum zdedila hlavne po matke. Volala sa Metis, matka múdrosti. Keď sa Zeus dopočul o proroctve, že dieťa, ktoré Metis počne ho prekoná svojou rozvahou a silou, okamžite Metis prehltol. Dia nasledujúce dni trápili ukrutné bolesti hlavy. Požiadal Hefaista, boha kováčstva, aby mu hlavu rozbil. Tak sa stalo a na svet prišla Aténa v plnej zlatej zbroji, ako najmilšia dcéra Dia.

bůh
 
Nenásytný Erysichton
Keď sa pozrieme na smrteľníkov, vieme, že sa bohov neoplatí moc hnevať. Erysichton bol človek veľmi bohatý a lakomý. Svoju pozornosť nevenoval kultu, ani uctievaniu, dokonca vyťal posvätný háj pre svoje vlastné účely. To nahnevalo bohyňu Demeter, ako bohyňu zemskej plodnosti, a uvalila na neho kliatbu. Erysichton bol taký nenásytný, že bol schopný zjesť čokoľvek. Jeho príbeh sa končí tým, že umiera v chudobe jediac svoje vlastné mäso.

Bizarná mytológia

Grécka mytológiazohráva veľkú úlohu v starovekom svete. Tieto príbehy sa nespisovali, predávali sa ústne a práve vďaka tomu sa otvárala cesta k rôznym podaniam. Rímska kultúra neskôr ťažila svoje inšpirácie hlavne z nich, tak ako sa stali základnou ideou neskorších umelcov a ich symbolické zobrazovanie.
Bohovianeboli dokonalí, svoje vlastnosti mali odvodené z ľudských. Neboli ani všemocní, ich životy, tak ako aj životy smrteľníkov a iných bájnych tvorov, riadil hlavne osud. Určité pasáže sú skutočne neuveriteľne jedinečné.

socha
 
Otcovražda
Začneme hneď na začiatku- pri zrodení prvých titánov a bohov. Titán Kronos sa rozhodol svojho otca Urana zosadiť a prizval si k tomu svoje sestry a bratov. Úspešne sa im to podarilo a na znak moci boli Uranovi uťaté genitálie. Rozpráva sa o tom, že práve z jeho krvi vznikli bohyne hnevu alebo bohyňa lásky Afrodita.
Kronovi dlho toto šťastie netrvalo. Po tom, čo mu Rhea porodila deti, známych olympských bohov, bolo mu predpovedané, že zahynie rovnakou smrťou, ako jeho otec. Zo strachu požral všetky svoje deti. Až na Dia! Ten sa za súrodencov pomstil a Krona skolil tak, ako proroctvo vravelo.

suvenýr
 
Vábenie Lédy
Zeus určite nebol ten najmorálnejší z bohov. Bol to boh, ktorý zodpovedal veľkou mocou, múdrosťou, aj za životy bohov a tiež smrteľníkov, dokonca počasia. Jeho temnejšia stránka sa zobrazuje hlavne pri vzťahu k ženám. Aj keď bol sám ženatý, rád sa nimi obklopoval. Jednou z nich bola aj krásna Léda. Keďže sa mu nedarilo ju zviesť, premenil sa na labuť a neskôr mu porodila dve deti.
 
Narodenie Dionýza
Všetci dobre poznáme boha vína Dionýza, ale okrem jeho života a atribútov, je jeho narodenie mimoriadne originálne. Po tom, čo Zeus zviedol Semele, vystatoval sa pred ňou až omylom podpálil palác bleskom. Semele od strachu dieťa predčasne porodila, sama tam zahynula a Zeus si syna všil do stehna, kde ho donosil. Dionýzos, inak aj dvakrát narodený, existenciou prekážal najmä Hére, manželke Dia. Neskryl sa však pred ňou dostatočne, Hérin hnev ho postihol v podobe šialenstva.
 
Zrod Atény
Aténa bola bohyňou racionálnej vojny a múdrosti. Svoj rozum zdedila hlavne po matke. Volala sa Metis, matka múdrosti. Keď sa Zeus dopočul o proroctve, že dieťa, ktoré Metis počne ho prekoná svojou rozvahou a silou, okamžite Metis prehltol. Dia nasledujúce dni trápili ukrutné bolesti hlavy. Požiadal Hefaista, boha kováčstva, aby mu hlavu rozbil. Tak sa stalo a na svet prišla Aténa v plnej zlatej zbroji, ako najmilšia dcéra Dia.

bůh
 
Nenásytný Erysichton
Keď sa pozrieme na smrteľníkov, vieme, že sa bohov neoplatí moc hnevať. Erysichton bol človek veľmi bohatý a lakomý. Svoju pozornosť nevenoval kultu, ani uctievaniu, dokonca vyťal posvätný háj pre svoje vlastné účely. To nahnevalo bohyňu Demeter, ako bohyňu zemskej plodnosti, a uvalila na neho kliatbu. Erysichton bol taký nenásytný, že bol schopný zjesť čokoľvek. Jeho príbeh sa končí tým, že umiera v chudobe jediac svoje vlastné mäso.

Bizarná mytológia

Grécka mytológiazohráva veľkú úlohu v starovekom svete. Tieto príbehy sa nespisovali, predávali sa ústne a práve vďaka tomu sa otvárala cesta k rôznym podaniam. Rímska kultúra neskôr ťažila svoje inšpirácie hlavne z nich, tak ako sa stali základnou ideou neskorších umelcov a ich symbolické zobrazovanie.
Bohovianeboli dokonalí, svoje vlastnosti mali odvodené z ľudských. Neboli ani všemocní, ich životy, tak ako aj životy smrteľníkov a iných bájnych tvorov, riadil hlavne osud. Určité pasáže sú skutočne neuveriteľne jedinečné.

socha
 
Otcovražda
Začneme hneď na začiatku- pri zrodení prvých titánov a bohov. Titán Kronos sa rozhodol svojho otca Urana zosadiť a prizval si k tomu svoje sestry a bratov. Úspešne sa im to podarilo a na znak moci boli Uranovi uťaté genitálie. Rozpráva sa o tom, že práve z jeho krvi vznikli bohyne hnevu alebo bohyňa lásky Afrodita.
Kronovi dlho toto šťastie netrvalo. Po tom, čo mu Rhea porodila deti, známych olympských bohov, bolo mu predpovedané, že zahynie rovnakou smrťou, ako jeho otec. Zo strachu požral všetky svoje deti. Až na Dia! Ten sa za súrodencov pomstil a Krona skolil tak, ako proroctvo vravelo.

suvenýr
 
Vábenie Lédy
Zeus určite nebol ten najmorálnejší z bohov. Bol to boh, ktorý zodpovedal veľkou mocou, múdrosťou, aj za životy bohov a tiež smrteľníkov, dokonca počasia. Jeho temnejšia stránka sa zobrazuje hlavne pri vzťahu k ženám. Aj keď bol sám ženatý, rád sa nimi obklopoval. Jednou z nich bola aj krásna Léda. Keďže sa mu nedarilo ju zviesť, premenil sa na labuť a neskôr mu porodila dve deti.
 
Narodenie Dionýza
Všetci dobre poznáme boha vína Dionýza, ale okrem jeho života a atribútov, je jeho narodenie mimoriadne originálne. Po tom, čo Zeus zviedol Semele, vystatoval sa pred ňou až omylom podpálil palác bleskom. Semele od strachu dieťa predčasne porodila, sama tam zahynula a Zeus si syna všil do stehna, kde ho donosil. Dionýzos, inak aj dvakrát narodený, existenciou prekážal najmä Hére, manželke Dia. Neskryl sa však pred ňou dostatočne, Hérin hnev ho postihol v podobe šialenstva.
 
Zrod Atény
Aténa bola bohyňou racionálnej vojny a múdrosti. Svoj rozum zdedila hlavne po matke. Volala sa Metis, matka múdrosti. Keď sa Zeus dopočul o proroctve, že dieťa, ktoré Metis počne ho prekoná svojou rozvahou a silou, okamžite Metis prehltol. Dia nasledujúce dni trápili ukrutné bolesti hlavy. Požiadal Hefaista, boha kováčstva, aby mu hlavu rozbil. Tak sa stalo a na svet prišla Aténa v plnej zlatej zbroji, ako najmilšia dcéra Dia.

bůh
 
Nenásytný Erysichton
Keď sa pozrieme na smrteľníkov, vieme, že sa bohov neoplatí moc hnevať. Erysichton bol človek veľmi bohatý a lakomý. Svoju pozornosť nevenoval kultu, ani uctievaniu, dokonca vyťal posvätný háj pre svoje vlastné účely. To nahnevalo bohyňu Demeter, ako bohyňu zemskej plodnosti, a uvalila na neho kliatbu. Erysichton bol taký nenásytný, že bol schopný zjesť čokoľvek. Jeho príbeh sa končí tým, že umiera v chudobe jediac svoje vlastné mäso.

Dajte si pozor na vášnivého škorpióna

Muži narodení v znamení škorpióna, sú považovaní za komplikované povahy. Možno ani komplikované, ale pri predstave tohto zvieratka, sa nám v mysli nevybavujú veľmi pozitívne emócie. V skutočnosti je to tak, že nepatria k tým najjednoduchším povahám, no ich pozitívne vlastnosti sú o to silnejšie.

škorpion
 
Znamenie škorpióna asi najviac charakterizuje vášeň, ktorú títo muži potrebujú vo všetkých sférach svojho života.Ak po niečom zatúžia, k dosiahnutiu ich cieľa ich nedokáže nič zastaviť. V tomto prípade by sa hodilo použiť trochu poupravené príslovie, „škorpión hory prenáša“. Presne takýto sú aj vo svojich partnerských vzťahoch, avšak nie vždy iba v tom pozitívnom zmysle slova. Pred tým, ako nájdu svoju ideálnu partnerku nemajú zábrany takmer v ničom. Nerobí im problém behať od ženy k žene. Pokiaľ sa im podarí tú pravú nájsť, dokážu byť verní, no daň za toto „obetovanie“ môže byť pre ženu veľmi vysoká. Vášeň, žiarlivosť a majetníckosť, to sú tri aspekty, bez ktorých títo muži vo vzťahu nedokážu existovať. Takže ak si nejakého toho škorpióna ulovíte, pripravte sa na to, že na iného muža sa od tohto momentu nebudete môcť ani pozrieť. Takpovediac zamakať, budete musieť aj v intímnej sfére, pretože inak vás čaká namosúrený a veľmi nepríjemný partner.
 
Nebuďte prekvapení, keď vás títo muži poriadne prekvapia, a to ako v pozitívnom, tak i v negatívnom zmysle slova. Mohli by sme o nich pokojne povedať, že nikdy nevieme, čo od nich môžeme čakať. Egoizmus je ďalšia vec, ktorá ich vyslovene charakterizuje.

romantika
 
Škorpiónom sme naložili už dosť, takže sa poďme pozrieť aj na ich pozitívne vlastnosti.v prvom rade ide o osoby, ktoré dokážu byť nesmierne cieľavedomé. Sú taktiež veľmi kreatívny, tvorivý, milujú výzvy v osobnom aj pracovnom živote, no a aj v tomto prípade dokáže prekonať takmer všetky prekážky. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou je ich neodolateľný šarm, ktorému odolá len máloktorá žena. No a aj preto, by ste si na týchto vášnivo nebezpečných mužov, mali dávať veľký pozor.

Dajte si pozor na vášnivého škorpióna

Muži narodení v znamení škorpióna, sú považovaní za komplikované povahy. Možno ani komplikované, ale pri predstave tohto zvieratka, sa nám v mysli nevybavujú veľmi pozitívne emócie. V skutočnosti je to tak, že nepatria k tým najjednoduchším povahám, no ich pozitívne vlastnosti sú o to silnejšie.

škorpion
 
Znamenie škorpióna asi najviac charakterizuje vášeň, ktorú títo muži potrebujú vo všetkých sférach svojho života.Ak po niečom zatúžia, k dosiahnutiu ich cieľa ich nedokáže nič zastaviť. V tomto prípade by sa hodilo použiť trochu poupravené príslovie, „škorpión hory prenáša“. Presne takýto sú aj vo svojich partnerských vzťahoch, avšak nie vždy iba v tom pozitívnom zmysle slova. Pred tým, ako nájdu svoju ideálnu partnerku nemajú zábrany takmer v ničom. Nerobí im problém behať od ženy k žene. Pokiaľ sa im podarí tú pravú nájsť, dokážu byť verní, no daň za toto „obetovanie“ môže byť pre ženu veľmi vysoká. Vášeň, žiarlivosť a majetníckosť, to sú tri aspekty, bez ktorých títo muži vo vzťahu nedokážu existovať. Takže ak si nejakého toho škorpióna ulovíte, pripravte sa na to, že na iného muža sa od tohto momentu nebudete môcť ani pozrieť. Takpovediac zamakať, budete musieť aj v intímnej sfére, pretože inak vás čaká namosúrený a veľmi nepríjemný partner.
 
Nebuďte prekvapení, keď vás títo muži poriadne prekvapia, a to ako v pozitívnom, tak i v negatívnom zmysle slova. Mohli by sme o nich pokojne povedať, že nikdy nevieme, čo od nich môžeme čakať. Egoizmus je ďalšia vec, ktorá ich vyslovene charakterizuje.

romantika
 
Škorpiónom sme naložili už dosť, takže sa poďme pozrieť aj na ich pozitívne vlastnosti.v prvom rade ide o osoby, ktoré dokážu byť nesmierne cieľavedomé. Sú taktiež veľmi kreatívny, tvorivý, milujú výzvy v osobnom aj pracovnom živote, no a aj v tomto prípade dokáže prekonať takmer všetky prekážky. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou je ich neodolateľný šarm, ktorému odolá len máloktorá žena. No a aj preto, by ste si na týchto vášnivo nebezpečných mužov, mali dávať veľký pozor.

Dajte si pozor na vášnivého škorpióna

Muži narodení v znamení škorpióna, sú považovaní za komplikované povahy. Možno ani komplikované, ale pri predstave tohto zvieratka, sa nám v mysli nevybavujú veľmi pozitívne emócie. V skutočnosti je to tak, že nepatria k tým najjednoduchším povahám, no ich pozitívne vlastnosti sú o to silnejšie.

škorpion
 
Znamenie škorpióna asi najviac charakterizuje vášeň, ktorú títo muži potrebujú vo všetkých sférach svojho života.Ak po niečom zatúžia, k dosiahnutiu ich cieľa ich nedokáže nič zastaviť. V tomto prípade by sa hodilo použiť trochu poupravené príslovie, „škorpión hory prenáša“. Presne takýto sú aj vo svojich partnerských vzťahoch, avšak nie vždy iba v tom pozitívnom zmysle slova. Pred tým, ako nájdu svoju ideálnu partnerku nemajú zábrany takmer v ničom. Nerobí im problém behať od ženy k žene. Pokiaľ sa im podarí tú pravú nájsť, dokážu byť verní, no daň za toto „obetovanie“ môže byť pre ženu veľmi vysoká. Vášeň, žiarlivosť a majetníckosť, to sú tri aspekty, bez ktorých títo muži vo vzťahu nedokážu existovať. Takže ak si nejakého toho škorpióna ulovíte, pripravte sa na to, že na iného muža sa od tohto momentu nebudete môcť ani pozrieť. Takpovediac zamakať, budete musieť aj v intímnej sfére, pretože inak vás čaká namosúrený a veľmi nepríjemný partner.
 
Nebuďte prekvapení, keď vás títo muži poriadne prekvapia, a to ako v pozitívnom, tak i v negatívnom zmysle slova. Mohli by sme o nich pokojne povedať, že nikdy nevieme, čo od nich môžeme čakať. Egoizmus je ďalšia vec, ktorá ich vyslovene charakterizuje.

romantika
 
Škorpiónom sme naložili už dosť, takže sa poďme pozrieť aj na ich pozitívne vlastnosti.v prvom rade ide o osoby, ktoré dokážu byť nesmierne cieľavedomé. Sú taktiež veľmi kreatívny, tvorivý, milujú výzvy v osobnom aj pracovnom živote, no a aj v tomto prípade dokáže prekonať takmer všetky prekážky. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou je ich neodolateľný šarm, ktorému odolá len máloktorá žena. No a aj preto, by ste si na týchto vášnivo nebezpečných mužov, mali dávať veľký pozor.

Dajte si pozor na vášnivého škorpióna

Muži narodení v znamení škorpióna, sú považovaní za komplikované povahy. Možno ani komplikované, ale pri predstave tohto zvieratka, sa nám v mysli nevybavujú veľmi pozitívne emócie. V skutočnosti je to tak, že nepatria k tým najjednoduchším povahám, no ich pozitívne vlastnosti sú o to silnejšie.

škorpion
 
Znamenie škorpióna asi najviac charakterizuje vášeň, ktorú títo muži potrebujú vo všetkých sférach svojho života.Ak po niečom zatúžia, k dosiahnutiu ich cieľa ich nedokáže nič zastaviť. V tomto prípade by sa hodilo použiť trochu poupravené príslovie, „škorpión hory prenáša“. Presne takýto sú aj vo svojich partnerských vzťahoch, avšak nie vždy iba v tom pozitívnom zmysle slova. Pred tým, ako nájdu svoju ideálnu partnerku nemajú zábrany takmer v ničom. Nerobí im problém behať od ženy k žene. Pokiaľ sa im podarí tú pravú nájsť, dokážu byť verní, no daň za toto „obetovanie“ môže byť pre ženu veľmi vysoká. Vášeň, žiarlivosť a majetníckosť, to sú tri aspekty, bez ktorých títo muži vo vzťahu nedokážu existovať. Takže ak si nejakého toho škorpióna ulovíte, pripravte sa na to, že na iného muža sa od tohto momentu nebudete môcť ani pozrieť. Takpovediac zamakať, budete musieť aj v intímnej sfére, pretože inak vás čaká namosúrený a veľmi nepríjemný partner.
 
Nebuďte prekvapení, keď vás títo muži poriadne prekvapia, a to ako v pozitívnom, tak i v negatívnom zmysle slova. Mohli by sme o nich pokojne povedať, že nikdy nevieme, čo od nich môžeme čakať. Egoizmus je ďalšia vec, ktorá ich vyslovene charakterizuje.

romantika
 
Škorpiónom sme naložili už dosť, takže sa poďme pozrieť aj na ich pozitívne vlastnosti.v prvom rade ide o osoby, ktoré dokážu byť nesmierne cieľavedomé. Sú taktiež veľmi kreatívny, tvorivý, milujú výzvy v osobnom aj pracovnom živote, no a aj v tomto prípade dokáže prekonať takmer všetky prekážky. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou je ich neodolateľný šarm, ktorému odolá len máloktorá žena. No a aj preto, by ste si na týchto vášnivo nebezpečných mužov, mali dávať veľký pozor.

Skúste niečo nové a teplé

Domov sa tešíme hádam stále, po práci sa ponáhľame do bytu, kde na nás dýcha príjemná atmosféra domova, kde si oddýchneme a načerpáme nové sily. Ak je všetko v poriadku, tak to určite tak cíti každý. Ale v prípade, že sa vrátite domov a ten pocit tepla akosi chýba, niekde nastala chyba. Treba čo najskôr zistiť, čo sa za tým skrýva a urobiť nápravu, aby ste tie rozpačité pocity pri príchode domov už nezažívali.

stará okna

Nájsť príčinu nepríjemného stavu
Pri hlbšej analýze problému s únikom tepla teda môžete zistiť, že jeho korene siahajú do času, keď ste si zariaďovali bývanie a pritom ste podcenili základnú súčasť bytu, a tou sú okná. To predsa nie je možné, že vaše radiátory pracujú na plné obrátky a vás striasa od zimy, to treba rázne ukončiť.

Výmena okien je správnym riešením
Problém vám pomôžu vyriešiť hliníkové okná, moderné a v poslednom období veľmi propagované ako ekonomicky výhodné. Ak sa rozhodnete pre výmenu starých okien za hliníkové, určite neprerobíte. Je to investícia na celý život, pretože hliník je trvácny materiál, ktorý nepodlieha korózii a netreba ho povrchovo upravovať ako napríklad drevo, ktorého náter musíme po nejakom čase obnovovať.

kočka

Nie sú to len obyčajné okná
Kvalita spracovania výrobkov, v tomto prípade okien, je na veľmi vysokej úrovni. S nimi už nebudete kúriť bez efektu, v domácnosti budete mať teplúčko a príjemne, navyše si môžete vybrať typy kovaní, rámov, otvárania či sklápania, ale aj farebný odtieň a veľkosť či tvar. Nebudú to len obyčajné okná, ale aj bytový doplnok, ktorý dotvorí celkový výraz vašej domácnosti a zmení aj vnímanie celého interiéru.

Rozhodnutie si dobre premyslite
Predtým, než sa necháte presvedčiť o výmene okien, sa môžete poradiť s odborníkmi v tejto oblasti, poskytnú vám podrobnú analýzu všetkých „pre a proti“, aby ste sa mohli správne rozhodnúť, pretože to nie je lacná záležitosť a treba zvážiť všetky svoje možnosti.

Skúste niečo nové a teplé

Domov sa tešíme hádam stále, po práci sa ponáhľame do bytu, kde na nás dýcha príjemná atmosféra domova, kde si oddýchneme a načerpáme nové sily. Ak je všetko v poriadku, tak to určite tak cíti každý. Ale v prípade, že sa vrátite domov a ten pocit tepla akosi chýba, niekde nastala chyba. Treba čo najskôr zistiť, čo sa za tým skrýva a urobiť nápravu, aby ste tie rozpačité pocity pri príchode domov už nezažívali.

stará okna

Nájsť príčinu nepríjemného stavu
Pri hlbšej analýze problému s únikom tepla teda môžete zistiť, že jeho korene siahajú do času, keď ste si zariaďovali bývanie a pritom ste podcenili základnú súčasť bytu, a tou sú okná. To predsa nie je možné, že vaše radiátory pracujú na plné obrátky a vás striasa od zimy, to treba rázne ukončiť.

Výmena okien je správnym riešením
Problém vám pomôžu vyriešiť hliníkové okná, moderné a v poslednom období veľmi propagované ako ekonomicky výhodné. Ak sa rozhodnete pre výmenu starých okien za hliníkové, určite neprerobíte. Je to investícia na celý život, pretože hliník je trvácny materiál, ktorý nepodlieha korózii a netreba ho povrchovo upravovať ako napríklad drevo, ktorého náter musíme po nejakom čase obnovovať.

kočka

Nie sú to len obyčajné okná
Kvalita spracovania výrobkov, v tomto prípade okien, je na veľmi vysokej úrovni. S nimi už nebudete kúriť bez efektu, v domácnosti budete mať teplúčko a príjemne, navyše si môžete vybrať typy kovaní, rámov, otvárania či sklápania, ale aj farebný odtieň a veľkosť či tvar. Nebudú to len obyčajné okná, ale aj bytový doplnok, ktorý dotvorí celkový výraz vašej domácnosti a zmení aj vnímanie celého interiéru.

Rozhodnutie si dobre premyslite
Predtým, než sa necháte presvedčiť o výmene okien, sa môžete poradiť s odborníkmi v tejto oblasti, poskytnú vám podrobnú analýzu všetkých „pre a proti“, aby ste sa mohli správne rozhodnúť, pretože to nie je lacná záležitosť a treba zvážiť všetky svoje možnosti.